Co je žákovský parlament?

V naší škole pracuje žákovský parlament v rámci povinně volitelného předmětu. Pracujeme tedy ve 4 skupinách:  6. -9. ročník. Každá skupina plní své vlastní projekty, některé společně.

 

K čemu žákovský parlament slouží?

  • Žákovský parlament se podílí na uskutečňování vizí naší školy.
  • Sbírá od žáků podněty, co ve škole zlepšit, jak proměnit k lepšímu prostředí i atmosféru školy, jak vést otevřenou komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy.
  • Realizuje akce a projekty, které upevňují bezpečné sociální klima ve škole, ale i takové, které přispívají ke zlepšení života.

Co je náplní ŽP?

  • Žákovský parlament učí děti mnoha dovednostem, důležitým pro další studium i budoucí práci (komunikovat, prezentovat, naslouchat, přijímat odpovědnost apod.).
  • Každý člen má možnost měnit naši školu k lepšímu, ukázat svoje schopnosti jinak než při vyučování, a zažít pocit z dobře vykonané práce.
  • Žáci si prostřednictvím práce v parlamentu uvědomují, že má smysl zapojovat se do veřejného dění a být aktivní. Jedině tak mohou měnit svět kolem sebe k lepšímu.
  • V rámci žákovského parlamentu pracuje skupina 9. ročníku aktivně v projektu DOFE.