Zájmové kroužky

Základní informace

Kroužky ve šk. roce 2019/2020

 

                                    

 NÁZEV KROUŽKU  Vedoucí kroužku Den/čas/ Anotace
Miniházená  Mgr. Lenka Vaňková

Úterý

13.45 – 14.45

Naučíme, natrénujeme, zahrajeme, vyhrajeme
Divadelní kroužek  Mgr. G. Chmelíčková

středa

13.00 – 14.00

Pohádkově si pohrajeme, zahrajeme si pohádku J
Kalanetika  Mgr. I. Šabková středa
13.45 – 14.45
Cvičíme, posilujeme, zpevňujeme a formujeme postavu
Korálkování a pletení  Ing. M. Obrdová Čtvrtek
14.00 – 15.00
Tvořivě a kreativně pleteme a korálkujeme
Hrajeme si  Mgr. P. Boháčková Čtvrtek
14.00 – 15.00
Logické hry aneb zkusíme ledacos
Matematika
pro 9. B
 Mgr. P. Boháčková Středa
13.45 – 14.45
Já to chápu, mohu počítat