Přihlašování/ odhlašování obědů

 

Naše jídelna používá systém přihlašování/odhlašování stravy po internetu.
V průběhu měsíce se obědy přihlašují a odhlašují nejpozději do 12:00 hodin předchozího pracovního dne. Důvodem je, že po 12. hodině kuchařky normují potraviny na nadcházející den. Odhlašovat obědy lze několika způsoby:
•  osobně
•  písemně prostřednictvím schránky, která je umístěna u vedoucí ŠJ
•  telefonicky na čísle 733 642 153
•  prostřednictvím internetu
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá. Strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.
V případě onemocnění má žák možnost si následující den odebrat do nosiče neodhlášený oběd. Ostatní dny si musí obědy odhlásit. V případě, že si žák zapomene obědy odhlásit, musí oběd zaplatit v plné výši včetně režijních nákladů (podobně jako cizí strávníci).

Objednávání a odhlašování stravy prostřednictvím internetu se provádí na internetové stránce www.strava.cz.
Tuto službu ale můžete využívat pouze po přihlášení a zaevidování se do naší jídelny a to u vedoucí jídelny pí. M. Vokurkové.
Po zaregistrování do této služby obdržíte od vedoucí jídelny přihlašovací údaje (jsou stejné jako při registraci ve ŠJ) pro objednávání po internetu. Tyto údaje vám budou vytištěny, abyste se mohli přihlásit na svém PC na internetové stránce www.strava.cz.

Na uvedené stránce se vám objeví tabulka, do které zadáte:
Identifikační číslo naší ŠJ
Uživatelské jméno (vaše jméno)
Heslo, které jste uvedli při zaregistrování
Váš e-mail
Potvrdíte tlačítkem OK
Po přihlášení na internetu budete moci následující den tuto službu používat.
Připomínáme, že veškeré změny (přihlášky/odhlášky) se musí z provozních důvodů provést do 12:00 hodin – na následující den.

Služba po internetu nabízí menu, ze kterého si můžete při registraci nadále vybrat:
•  potvrzení objednávek
•  upozornění na nízký stav konta
•  měsíční přehled stravného
•  upozornění na neodebranou stravu
Dále máte možnost po přihlášení použít nápovědy, která vás seznámí s podrobným návodem této služby.