Ceník/platby


Výše cen stravného je určena finančními limity, které se mohou v průběhu roku měnit v důsledku zvyšování či snižování cen nakupovaných potravin.

U dětí výše finančního limitu tvoří pouze náklady na nákup potravin.
Všichni strávníci jsou zařazeni do věkových kategorií. Věkovou kategorií se rozumí školní rok od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku. Jestliže v průběhu tohoto roku dovrší žák 11 nebo 15 let, zvýšená sazba se mu účtuje již od 1. 9. Od této doby mu náleží i vyšší norma potravin.

Od 1.1.2023 dochází ke změně výše stravného:

Měsíční zálohová platba dle věkové kategorie:

 • Do 6 let (přípravná třída) ………… 620,- Kč/měsíc
  • 6 – 10 let ………….. 620 Kč/měsíc
  •  11 – 14 let ………… 710 Kč/měsíc
  •  15 let a výše …….. 880 Kč/měsíc

Cena jednoho oběda dle věkové kategorie:

 • Do 6 let (přípravná třída) ……….. 28,- Kč
  •  Žáci 6 – 10 let ………… 28 Kč
  •  Žáci 11 – 14 let ………. 32 Kč
  •  Žáci starší 15 let ……  40 Kč
  •  Zaměstnanci vlastní organizace …… 40 Kč
  •  Cizí strávníci …………  90 Kč

Cena bezkontaktního čipu na oběd je 121 Kč.
Ceny čipů a sazby stravného mohou být v průběhu roku změněny v důsledku změn cen dodavatelů.

S každým strávníkem uzavíráme smlouvu o poskytování obědů ve školní jídelně. Ke stažení zde na tomto odkaze. Smlouva musí bát uzavřena do 31. října příslušného roku.
Upřednostňujeme bezhotovostní platby. Termín plateb trvalého příkazu je nutno zadat na dobu od 15. do 17. dne v měsíci. Strávník tak bude mít obědy přihlášeny již 1. den následujícího měsíce.
Termín trvalého příkazu nesmí být stanoven dříve než 15. den v měsíci. Není zaručeno, že strávník bude mít oběd od 1. dne následujícího měsíce.
Strávník/zákonný zástupce si musí osobně domluvit s vedoucí jídelny formality pro převody z účtu (číslo účtu, variabilní symbol, výše platby). Úřední hodiny ve ŠJ jsou každý pracovní den od 7:00 do 8:00.
Vyúčtování stravného bude provedeno v červnu a v prosinci formou přeplatků na běžný účet, a to pouze tehdy, překročí-li částka pro vyúčtování 100 Kč. Částka nižší než 100,- bude převedena na další období. Výjimku tvoří vycházející žáci nebo žáci, kteří přestoupí na jinou školu. Těm bude vyúčtování provedeno i v částce nižší než 100 Kč.
Žáci, kteří v průběhu roku ukončí stravování ve ŠJ (přestup na jinou školu, vycházející žáci), jsou povinni osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce se odhlásit a požádat o vyrovnání stravného.