Školní družina

Školní družina je rozdělena do 5 oddělení. Její provoz začíná v 6:00 a končí v 16:30 hodin.

Pro zajištění řádného chodu školní družiny se předpokládá úzká spolupráce mezi týmem pedagogů družiny a rodiči.