ROČNÍ PLÁN 2023/2024

ZÁŘÍ – „Naše parta“

 • orientace v budově školy, ŠD a ŠJ
 • bezpečná cesta do školy a zpět
 • seznámení s pravidly ŠD, ŠJ
 • seznámení s novými žáky a vytváření nových kolektivů
 • rozdíl mezi slovy kamarád, přítel, spolužák
 • seznámení s pravidly bezpečného přecházení do ŠD
 • nejsme všichni stejní- učit se toleranci, ohleduplnosti
 • upevňování sebeobslužných činností

seznamovací hry

nejhezčí zážitek z letních prázdnin

 

ŘÍJEN– „Barevný říjen“

 • změny v přírodě
 • změny v oblékání
 • práce s přírodními materiály
 • výzdoba ŠD do podzimního kabátku

 

výtvarné práce – barevný podzim

přírodniny v lese+ pracovní list vycházka

sférické kino

 

LISTOPAD „ Naše město“

 • město Litvínov
 • tematické vycházky (důležité budovy)
 • kulturní a sportovní vyžití
 • místo, kde bydlím (adresa, rodina)

 

vycházky např. náměstí, zámek, kostel, poliklinika

 

 

 

 

PROSINEC„ Než zazvoní Vánoce“

 • předvánoční čas, zvyky, tradice
 • poslech koled
 • navození vánoční atmosféry
 • vánoční výzdoba ŠD

 

výroba čertů, Mikulášů, andělů

bubnování

přáníčka

ozdoby na vánoční stromek do školy

výrobky na vánoční jarmark

vánoční dílnička

 

LEDEN– „Malíř mráz“

 • vycházky do zimní přírody
 • zvířátka v zimě
 • chráníme své zdraví, otužování
 • hry na sněhu
 • bobování
 • bezpečnost na sněhu a ledu

 

tematická vycházka zima

zábavné odpoledne

 

ÚNOR – „ Pohádkové radovánky“

 • výroba loutek z papíru
 • výroba valentýnských srdíček
 • prohlídka DVD
 • starší čtou mladším – zpracování výtvarnou formou

 

odpoledne Z pohádky do pohádky (pohádkové čtení)

zamilovaný strom

BŘEZEN„Vítání jara“

 • změny v přírodě
 • pobyt venku
 • zvířata, mláďata

 

jarní výtvarné práce

ukázka hadů

velikonoční tvoření

DUBEN– „Náš svět“

 • Den Země
 • bezpečnost a úraz
 • důležitá telefonní čísla
 • bezpečné chování ve městě
 • základy první pomoci

 

ekologické hry ke Dni Země

jarní vycházka- tématické úkoly

návštěva MP

 

KVĚTEN– „ Rodina“

 • rodinné vztahy (sourozenci, rodiče, prarodiče)
 • život v naší rodině
 • povolání rodičů
 • pomoc rodičům
 • Den matek
 • zdravý životní styl
 • zdravé potraviny
 • sport

 

dárek pro maminku

co o mně ještě nevíte

trojboj

 

ČERVEN– „Prázdniny klepou na dveře.“

 • vycházky do přírody
 • vycházky do zahrádek- květiny
 • hry v přírodě
 • chystáme se cestovat
 • bezpečnost o prázdninách

 

soutěže ke Dni dětí

vycházka za zmrzlinou

můj rok ve školní družině- zhodnocení ŠD (prac. list)