Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

Struktura informací

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ke stažení.

Pokračujte  ZDE.

Žádost o poskytované informace

ZDE si můžete stáhnout formulář žádosti o poskytované informace.

Směrnice o poskytování informací

ZDE si můžete stáhnout směrnici školy k poskytování informací.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

ZDE si můžete stáhnout formulář Odvolání proti rozhodnutí odmítnutí žádosti.

Výroční zpráva o poskytování informací

ZDE je k dispozici zpráva o poskytování informací v roce 2022