Zaměření

Náš školní vzdělávací program se jmenuje „Cesta vláčkem se sporťáčkem“.

Motto: 
  „Kudy? Tudy! Válíme sudy. Lezeme, skáčeme, běháme, všechno ve školce děláme.“

Zúčastňujeme se s dětmi různých akcí – fotbalový turnaj pro MŠ, divadelní představení v DVD, akademie MŠ…
Pořádáme pro děti výlety, olympiádu, závody na koloběžkách, rádi zpíváme, kreslíme i cvičíme.
Jsme tu všichni kamarádi a je nám tady spolu dobře.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP) má název „Cesta vláčkem se sporťáčkem“. Tímto programem chceme docílit toho, aby se dítě umělo samostatně rozhodovat, bylo tvůrčí, mělo představivost, umělo řešit problémy a překonávat překážky, umělo přijímat změny, bylo sebevědomé, citově založené, schopné sebeovládání. Toho všeho chceme docílit pomocí pohybu, sportovního vyžití, ale samozřejmě i ostatních činností pro děti přirozených. Vzdělávání stavíme na vnitřní motivaci a zájmu dětí, na činnostech a situacích, ve kterých mohou zkoumat, všechno si vyzkoušet, spolupracovat s ostatními, nezakládá vzdělávací program na poznatcích a předkládání hotových údajů a informací, ani na kázni a disciplíně.

Třídy

Krtečci:  homogenní třída dětí (2-3 let), kde se děti seznamují s novým prostředím, učí se samostatnosti, sebeobsluze, zvykají si na kolektiv dětí i dospělých, učí se komunikovat, rozvíjí řeč, pohybové dovednosti. 

učitelky: Dana Holubová
               Lada Buřtová
chůva:   Jitka Poláková
Třídní vzdělávací program – Krtečci

Ježečci:  heterogenní třída dětí (4-6 let), které jsou vedeny k samostatnosti, rozvoji sebeobsluhy, komunikativních dovedností, učí se pomáhat mladším kamarádům a dodržovat stanovená pravidla. Učí se také zdravému životnímu stylu.

učitelky: Bc. Miroslava Soukupová
                Jana Kučerová
Třídní vzdělávací program – Ježečci

Veverky:  homogenní třída dětí (5-7 let), které jsou připravovány na vstup do ZŠ. Jsou vedeny k samostatnosti, učí se řešit problémy, komunikovat, získávají nové zkušenosti, rozvíjí dětskou zvídavost, pohybové schopnosti a dovednosti. Zkoumají přírodu a okolní svět formou bádání a experimentování.  

učitelky: Helena Eliášová
             Evženie Žemličková
Třídní vzdělávací program – Veverky

  • Další specifika tříd jsou uvedena v TVP. 
  • Ve všech třídách je nabízen pro nově příchozí děti adaptační program. 
  • Organizační chod školy vychází z potřeb dětí i rodičů. 
Zaměstnanci školy

V MŠ pracuje 6 pedagogických pracovnic, 1 chůva, 2 provozní pracovnice a 3 v oblasti stravování.