Plán aktivit EVVO 2023 - 2024

 

celoročně

VZTAH ČLOVĚKA K MÍSTU

AKTIVITA: tvorba informačních materiálů zaměřených na zajímavá místa a aktivity v okolí; úprava blízkého prostranství školy

ÚČAST: všichni žáci

 

Září – listopad

VZTAH K PŘÍRODĚ – ŽIVOTNÍ STYL

PŘEDVEĎ, CO DOKÁŽEŠ

AKTIVITA: návrhy aktivit, které šetří energiemi

výroba pomůcek, dárkových předmětů

ÚČAST: všichni žáci

 

Prosinec

LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOUVISLOSTI MEZI ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM A ZDRAVÍM ČLOVĚKA

AKTIVITA: poskytnutí informací o potřebě chránit své zdraví

SOUVISLOSTI MEZI ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM A ŽIVOČICHY

AKTIVITA: poskytnutí informací o potřebě chránit vybrané živočichy ve svém okolí  – krmení ptactva, …..

ÚČAST: žáci EVVO

 

Leden

Únor

VZTAH K PŘÍRODĚ – NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL

ROZHODUJI SE ZODPOVĚDNĚ – TONDA OBAL NA CESTÁCH

AKTIVITA: kontrola a umístění informačních materiálů, informovanost jednotlivých tříd o nakládání s odpady –  Bodlinky (zástupci jednotlivých tříd)

Účast žáků na putovní výstavě Tonda obal – koordinátorka EVVO

 

Březen

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA

VODA, OVZDUŠÍ, ENERGIE A JEJICH VZÁJEMNÁ PROPOJENOST

AKTIVITA: příprava materiálů ke Dni vody, metodické listy podporující téma

ÚČAST: všichni žáci

 

Duben

LIDSKÉ AKTIVITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

AKTIVITA: organizace Dne Země – celoškolní projekt

ÚČAST: všichni žáci

 

Květen

Červen

PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

NEROVNÉ PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

AKTIVITA: uspořádání setkání zaměřené na podmínky života na Zemi

CHRÁNIT NEBO UŽÍVAT aneb DĚTI VENKU

AKTIVITA: pobyty v přírodě, badatelské DNY

ÚČAST: všichni žáci

PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY:

  • Pokračování projektu „Recyklohraní“
  • Spolupráce s environmentálně zaměřenými organizacemi
  • Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti EVVO
  • Snižování nákladů za odběr vody, elektřiny a vytápění
  • Podporování zdravého životního stylu
  • Péče o zeleň v prostranství školy