Přihlášky do školní družiny

Přihlášky do školní družiny pro přípravné třídy a pro 1. třídy rozdají paní vychovatelky 1. září. Přihlášky pro ostatní děti (2.- 5.třída) rozdá p. vychovatelka 2. září v 8. hodin ve třídách. Úplata za ŠD, kterou vybírá p. vychovatelka v hotovosti 1. 9. – 24. 9. 2021,...