Zdravá svačinka ve II.B

Pravidelně každý týden žáci naší školy v rámci projektu Ovoce a zdravá výživa do škol dostávali ovocnou nebo mléčnou svačinku po celý školní rok 2022 – 2023. V tomto týdnu (19.6. – 23.6. 2023) dostala každá třída krabici sýrů. Samozřejmě – k tomu každý žák...

Společné setkání II. B

Po dlouhém čase se sešli žáci II.B. Skoro celá třída se sešla v úterý 23.6. v areálu školy, aby si žáci spolu popovídali, trochu zazpívali a zábavnou formou si trochu zopakovali učivo. Žáci si užívali krásné dopoledne a radovali se, že mohou být spolu se svými...