Červen v 1.A a 1.B

Během měsíce června měly děti kromě učení i několik mimoškolních zážitků, v rámci kterých upevňovaly své vztahy se spolužáky. Svátek dětí si užily v kině a v divadle. Podnikly dvě turistické vycházky. Cestu na Loučky spojily s výšlapem na vyhlídku na Studničním vrchu....