Tisková zpráva projektu MAP II.

Svět se mění a školy v Ústeckém kraji to vědí Více než pět let se aktivní učitelé zapojují do vylepšování vzdělávání dětí. Přinášíme vám příklady z praxe, jak se přetavily evropské peníze v konkrétní pomoc žákům. Výsledkem spolupráce dvanácti Místních akčních plánů...

Letní školička

Čas běží jako splašený, jsou tu opět prázdniny a my měli radost, že je děti chtěly přivítat právě s námi v naší Letní školičce. Projekt byl dvoutýdenní, určený pro děti z prvních až čtvrtých tříd, celkem se zúčastnilo 19 dětí. Pro děti byla připravena kombinace výuky...

Třídní výlet 7. A a 7. B

Dne 25.6. se žáci 7.A a 7.B vydali na třídní výlet do Mostu, kde navštívili zdejší minigolfové hřiště. Prošli si 19 stanovišť, na kterých si vyzkoušeli svoji trpělivost a přesné míření na cíl, taktéž se občerstvili ve zdejším stánku. Počasí nám přálo a dobrá nálada...

Červen v Klubíku

Měsíc červen patří mezi nejpopulárnější měsíce, všichni jsou plni očekávání jak dopadne vysvědčení, jaké zážitky je čekají o prázdninách. V očích těch nejmenších je jeden den výjimečný- 1. červen je jejich oslavou v podobě Dětského dne. I školní Klubík připravil těm...

Poznáváme Litvínov

Ve středu 2.6. se třídy 2.A  a 2.B  vydaly na společný výlet po Litvínově. Navštívily areál Loučky, kde si děti pohrály na hřišti a občerstvily se. Při zpáteční cestě vyběhly na vyhlídku na Studničním vrchu. Všichni jsme si pěkné počasí a pobyt venku moc užili. Mgr....

Výtvarná výchova v přírodě

Netradiční hodinu výtvarné výchovy si prožili žáci třídy 2.A. Štětce a barvy vyměnili za větvičky, kamínky, květiny a další přírodniny. Na zemi tvořili obrázky podle vlastní fantazie. Fotografie sluníčka, domků se zahrádkou či Eiffelovy věže si můžete prohlédnout ve...

Covid školy neskolil, rozvolňování vítají všichni

V době epidemie se školy, učitelé, ale i žáci a jejich rodiny, naučili mnohé. Přesto se už všichni těší na rozvolnění. Pauza v prezenční výuce byla dlouhá, a proto ani sebelepší technologie nepomohou učitelům udržet žáky u počítačů. Člověk je tvorspolečenský a rozvoj...

Květen v Klubíku

Z návratu do školy po rotační výuce měly děti velikou radost z toho, že se v Klubíku potkaly s ostatními kamarády, které dlouho neviděly. Abychom si užili vzájemnou společnost, chodili jsme na procházky, na hřiště a také jsme si došli na zmrzlinu. Udělali jsme si...

Čarodějnický rej v přípravné třídě

Čarodějnické klobouky, hůlky a hábity, ale i další strašidelné masky. Tak vypadaly „čarodějnice“ v přípravné třídě. Děti se poslední dubnový den sešly ve třídě v netradičním oblečení, aby tak zakončily celý speciální týden věnovaný zvyku pálení čarodějnic. Budoucí...

Reportéři v Klubíku

28. dubna 2021 nás v Klubíku navštívily reportérky ze společnosti EDUin. Zajímali se o práci s dětmi ve školním Klubíku, o jejich zapojení se do plnění domácích úkolů, her, samostatných činností a sportovních aktivit. Vyprávěli jsme si také o celoročním fungování...