Charakteristika

Účelem zřízení Školské rady je umožnit žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada je zvolena na období od 1.1. 2018 do 31.12. 2020.

Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a jeho změny, změny ve Školním vzdělávacím programu, návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření školy.

Složení

Zástupci organizace

Mgr. Jiří Ondráček 

Ing. Iveta Bílková

Mgr. Pavla Kostelecká

 

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků

Michaela Hejčová

Marcela Kundertová

Jana Pilařová

 

Zástupci zřizovatele

Bc.Helena Nosákovcová

Mgr. Lenka Rucká

Mgr. Lucie Kaftanová

Zápisy

Zápis z jednání školské rady ze dne 3. 2. 2015 ke stažení zde (Velikost: 131.36 kB).

Zápis z jednání školské rady ze dne 15. 10. 2015 ke stažení zde (Velikost: 180.4 kB).

Zápis z jednání školské rady ze dne 30. 8. 2016 ke stažení zde (Velikost: 188.7 kB).

Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 6. 2017 ke stažení zde (Velikost: 202.05 kB).
Zápis z jednání školské rady ze dne 13. 9. 2017 ke stažení zde (Velikost: 331.3 kB).
Zápis z průběhu voleb členů ze dne 27. 11. 2017 ke stažení zde (Velikost: 314.15 kB).
Zápis z jednání školské rady ze dne 13. 2. 2018 ke stažení zde (Velikost: 201.33 kB).
Zápis z jednání školské rady ze dne 19. 6. 2018 ke stažení zde (Velikost: 192.39 kB). 
Zápis z jednání školské rady ze dne 9. 10. 2018 ke stažení zde (Velikost: 192.42 kB).
Zápis z jednání školské rady ze dne 30. 8. 2019 ke stažení zde (Velikost: 27.32 kB).
Zápis z jednání školské rady ze dne 13. 11. 2019 ke stažení zde (Velikost: 29.47 kB).