Partneři
Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Škola
Rozvrhy
Aktuality
Formuláře k zápisu do 1. tříd
12.2.2020

Vážení rodiče, zveřejňujeme potřebné formuláře

k zápisu do 1. tříd.

Rychlý odkaz: https://zs.zsruska.cz/index.php?type=Post&id=659&ids=515

Zápis se uskuteční ve dnech

1. a 2. dubna 2020

O všem podstatném vás budeme včas informovat.

Vedení školy.

Mapa webu
A
A
A

Plán aktivit EVVO 2019 - 2020


 

 

Září
Listopad

VZTAH ČLOVĚKA K MÍSTU

OKAMŽIK, KTERÝ ZMĚNIL LIDEM ŽIVOT

Aktivita: podpora povědomí o historii událostí v roce 1939, 1969, 1989, které některým lidem změnily život

zpracování informačních materiálů k těmto událostem – žáci

zveřejnění zpracovaných materiálů – žáci EVVO

 

Říjen

VZTAH K PŘÍRODĚ – NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL

ROZHODUJI SE ZODPOVĚDNĚ – TONDA OBAL NA CESTÁCH

AKTIVITA: kontrola a umístění informačních materiálů, informovanost jednotlivých tříd o nakládání s odpady – Ekotým, Bodlinky

Účast žáků na putovní výstavě Tonda obal – koordinátorka EVVO

 

Prosinec

VZTAH K PŘÍRODĚ - ŽIVOTNÍ STYL

PŘEDVEĎ, CO DOKÁŽEŠ

AKTIVITA: ruční výroba dárkových předmětů, vánočních dekorací - žáci

 

Leden

Únor

LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOUVISLOSTI MEZI ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM A ZDRAVÍM ČLOVĚKA

AKTIVITA: poskytnutí informací o potřebě chránit své zdraví

SOUVISLOSTI MEZI ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM A ŽIVOČICHY

AKTIVITA: poskytnutí informací o potřebě chránit vybrané živočichy ve svém okolí  - krmení ptactva, ….. 

 

Březen

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA

VODA, OVZDUŠÍ, ENERGIE A JEJICH VZÁJEMNÁ PROPOJENOST

AKTIVITA: příprava materiálů ke Dni vody, metodické listy podporující téma 

 

Duben

LIDSKÉ AKTIVITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

AKTIVITA: organizace Dne Země – celoškolní projekt 

 

Květen

Červen

PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

NEROVNÉ PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

AKTIVITA: organizace fairtradové snídaně

CHRÁNIT NEBO UŽÍVAT aneb DĚTI VENKU

AKTIVITA: pobyty v přírodě, badatelské DNY

 

PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY:

  • Pokračování projektu „Recyklohraní“
  • Spolupráce s environmentálně zaměřenými organizacemi
  • Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti EVVO
  • Snižování nákladů za odběr vody, elektřiny a vytápění
  • Podporování zdravého životního stylu
  • Péče o zeleň v prostranství školy