Partneři
Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Škola
Rozvrhy
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Anketa
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Plán aktivit EVVO 2018/2019


 

 

Září

Říjen

VZTAH ČLOVĚKA K MÍSTU

JSEM HRDÝ ČECH?

Aktivita: podpora povědomí o historii naší republiky – učitelé

             zpracování informačních materiálů k 100. výročí republiky – žáci 

 

Listopad

VZTAH K PŘÍRODĚ – NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL

ROZHODUJI SE ZODPOVĚDNĚ

AKTIVITA: kontrola a umístění informačních materiálů, informovanost jednotlivých tříd o nakládání s odpady – Ekotým, Bodlinky 

 

Prosinec

 VZTAH K PŘÍRODĚ - ŽIVOTNÍ STYL

 STOP OBALU aneb PLAST JE PAST

AKTIVITA: vytvoření podmínek pro omezení nakupování obalů – žáci EVVO 

 

Leden

Únor

LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOUVISLOSTI MEZI ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM A ZDRAVÍM ČLOVĚKA

AKTIVITA: poskytnutí informací o potřebě chránit své zdraví

SOUVISLOSTI MEZI ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM A ŽIVOČICHY

AKTIVITA: poskytnutí informací o potřebě chránit vybrané živočichy ve svém okolí  - krmení ptactva, ….. 

 

Březen

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA

VODA, OVZDUŠÍ, ENERGIE A JEJICH VZÁJEMNÁ PROPOJENOST

AKTIVITA: příprava materiálů ke Dni vody, metodické listy podporující téma 

 

Duben

LIDSKÉ AKTIVITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

AKTIVITA: organizace Dne Země – celoškolní projekt 

 

Květen

Červen

PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

NEROVNÉ PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

AKTIVITA: organizace fairtradové snídaně

CHRÁNIT NEBO UŽÍVAT aneb DĚTI VENKU

AKTIVITA: pobyty v přírodě, badatelské DNY

 

PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY:

  • Pokračování projektu „Recyklohraní“
  • Spolupráce s environmentálně zaměřenými organizacemi
  • Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti EVVO
  • Snižování nákladů za odběr vody, elektřiny a vytápění
  • Podporování zdravého životního stylu
  • Péče o zeleň v prostranství školy