Partneři
Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Škola
Rozvrhy
Aktuality
TRIVIA - nový model třídních schůzek
8.4.2019

V týdnu od  pondělí 8. 4. do soboty 13. 4. 2019 se můžete na tomto odkazu zsruska.reservando.cz registrovat na schůzky, které se uskuteční od 15. do 17. dubna.

V týdnu od 15. 4. do 20. 4. si můžete rezervovat svůj den a čas třídních schůzek ve třech pro následující týden. Po ukončení rezervace termínu, již není možné rezervaci zrušit (pouze na základě osobní domluvy s daným vyučujícím).

Vedení školy

Aktualizace webu - Prevence
11.3.2019

Upozorňujeme rodiče a žáky na aktualizaci sekce "Koordinátor prevence rizikového chování" - nové dokumenty, doporučení. Pokračujte zde

Anketa
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Charakteristika

Vloženo: 1.8.2018 | Autor: tomasova| Zobrazeno: 4006x |

 

Přípravná třída se nachází ve 2. patře budovy školy. Děti využívají i další prostory školy: školní knihovnu, tělocvičnu, herní koutky.

Přípravná třída se řídí školním vzdělávacím program "Sluníčko = jeden velký úsměv (Velikost: 355 kB)".

Uspořádání dopoledního vyučování respektuje vyváženost, biorytmus dětí a zachovává střídání náročných aktivit s volnějšími činnostmi. Činnost je přizpůsobena aktuálním potřebám dětí. Všechny děti mají rovnocenné postavení – žádné není zvýhodněno nebo neznevýhodněno.

Počet dětí: 10 - 15 s počtem 20 vyučovacích hodin, rozdělených na kratší úseky se střídáním činností podle potřeb dětí. Vyučování začíná v 8.00 hodin a končí v 11.45. V pondělí končí vyučování o 20 min později. Plánujeme a organizujeme aktivity tak, aby podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizování činnosti.

V přípravné třídě vyučuje kvalifikovaná paní učitelka, k dispozici má asistentky pedagoga, spolupracuje se školním speciálním pedagogem.

Rodiče jsou pravidelně informováni o všech činnostech, o prospěchu, o rozvoji učení, o nedostatcích. (Individuální pohovory, třídní schůzky, společné akce.)

Do přípravné třídy základní školy se zařazují děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

O zařazování dětí do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Dětem jsou podle vyhlášky č.27/2016 Sb. poskytována převážně podpůrná opatření 1. a 2. stupně dle aktuálních potřeb.

Pro děti i rodiče platí základní pravidla a povinnosti vyplývající z řádu školy.