Partneři
Kotva
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Škola
Rozvrhy
Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Anketa
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Charakteristika, hlavní cíle

Vloženo: 1.8.2018 | Zobrazeno: 3638x |

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na škole se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

ŠPP je podřízeno ředitelce školy a ředitelka školy zodpovídá za poskytování poradenských služeb na škole.

Působí v něm:

kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

     

Činnost ŠPP po stránce organizační a metodické zajišťuje školní speciální pedagog. Cílem ŠPP je vytváření podmínek s rovnými příležitostmi ve výchovně vzdělávacím procesu pro všechny žáky/děti.

Celý rozsah poskytovaných služeb ŠPP je možný k nahlédnutí u ředitelky školy či u školního speciálního pedagoga.

Neoddělitelnou součástí činnosti ŠPP je etický kodex pracovníků. Tento etický kodex se týká  každého odborného pracovníka zaměstnaného na pracovišti ŠPP. Nejdůležitějším kritériem odborného i lidského působení je hájení všech práv dětí/žáků, zaručujících mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních údajů.

 

Na koho se obrátit, když potřebuji poradit?

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, záškoláctví (neomluvená absence), nekázeň.

Telefonní kontakt: 770 178 889

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Rizikové chování, šikana, kyberšikana, závislostní chování, nekázeň.

Telefonní kontakt:

Mgr. Eva Frýbová - 778 888 226

Ing. Iveta Bílková -778 888 227

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Školní neúspěch, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - upravení podmínek vzdělávání, nekázeň.

 

Členové týmu ŠPP:

Pozice

Jméno, příjmení

Kontakt

Konzultační hodiny

Metodik prevence pro 1. st. ZŠ

Mgr. Eva Frýbová

frybova@zsruska.cz

Konzultace po telefonické domluvě

Metodik prevence pro 2. st. ZŠ

Ing. Iveta Bílková

bilkova@zsruska.cz

Konzultace po telefonické domluvě

Výchovný/kariérový poradce

Ing. Alexandra Vopelková

vopelkova@zsruska.cz

Úterý 8.00 – 8.45

Čtvrtek 13.00 - 14.30

Dále dle dohody

Školní speciální pedagog

Mgr. Pavla Kostelecká

kostelecka@zsruska.cz

Pondělí 13.30-15.30

Úterý 14.30-16.00

Dále dle dohody,
tel. 770 178 889