Plán aktivit EVVO 2021 - 2022

 

Září
Listopad

VZTAH ČLOVĚKA K MÍSTU

OKAMŽIK, KTERÝ ZMĚNIL LIDEM ŽIVOT

Aktivita: podpora povědomí o historii událostí v roce 1939, 1969, 1989, které některým lidem změnily život

zpracování informačních materiálů k těmto událostem – žáci

zveřejnění zpracovaných materiálů – žáci EVVO

 

Říjen

VZTAH K PŘÍRODĚ – NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL

ROZHODUJI SE ZODPOVĚDNĚ – TONDA OBAL NA CESTÁCH

AKTIVITA: kontrola a umístění informačních materiálů, informovanost jednotlivých tříd o nakládání s odpady – Ekotým, Bodlinky

Účast žáků na putovní výstavě Tonda obal – koordinátorka EVVO

 

Prosinec

VZTAH K PŘÍRODĚ – ŽIVOTNÍ STYL

PŘEDVEĎ, CO DOKÁŽEŠ

AKTIVITA: ruční výroba dárkových předmětů, vánočních dekorací – žáci

 

Leden

Únor

LIDSKÉ AKTIVITY A PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOUVISLOSTI MEZI ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM A ZDRAVÍM ČLOVĚKA

AKTIVITA: poskytnutí informací o potřebě chránit své zdraví

SOUVISLOSTI MEZI ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM A ŽIVOČICHY

AKTIVITA: poskytnutí informací o potřebě chránit vybrané živočichy ve svém okolí  – krmení ptactva, …..

 

Březen

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ŽIVOTA

VODA, OVZDUŠÍ, ENERGIE A JEJICH VZÁJEMNÁ PROPOJENOST

AKTIVITA: příprava materiálů ke Dni vody, metodické listy podporující téma

 

Duben

LIDSKÉ AKTIVITY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

AKTIVITA: organizace Dne Země – celoškolní projekt

 

Květen

Červen

PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

NEROVNÉ PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI

AKTIVITA: organizace fairtradové snídaně

CHRÁNIT NEBO UŽÍVAT aneb DĚTI VENKU

AKTIVITA: pobyty v přírodě, badatelské DNY

 

PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY:

  • Pokračování projektu „Recyklohraní“
  • Spolupráce s environmentálně zaměřenými organizacemi
  • Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti EVVO
  • Snižování nákladů za odběr vody, elektřiny a vytápění
  • Podporování zdravého životního stylu
  • Péče o zeleň v prostranství školy