Kritéria přijetí do 1. tříd ZŠ

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022: Ve školním roce 2021/ 2022 otevřeme 3 první třídy s maximální kapacitou 72 žáků. Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy...

Vrátí se děti do kroužků a ke sportu?

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Litvínov se jeho účastnící zabývali také otázkou, jaké dopady budou mít na Litvínovsku dlouhodobě zavřené školy a volnočasové aktivity na chuť dětí vrátit se zpět do sportovních oddílů a kroužků, ve kterých z dětského...

Testování uchazečů o střední vzdělávání

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, ze dne 6. 4. 2021, o testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021, které stanovuje v č. IV. škole následující povinnost: Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost...

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, dle nařízení vlády, budou od pondělí 12. 4. 2021 otevřené mateřské školy pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti vybraných profesí: (zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním...

Škola – zajištění péče pro rodiče specifických profesí

Vážení rodiče, po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti...