Informace ze školní jídelny pro cizí strávníky

Školní jídelna bude otevřena pro veřejnost od 8.6.2020. Výdej obědů do jídlonosičů je možný v době od 10:45 do 11:05 hodin. Je nutné dodržovat hygienická opatření (roušky, dezinfekce rukou, rozestupy). Vážení strávníci, přijďte si včas domluvit odebírání obědů. Můžete...

Návrat žáků do škol – 2.stupeň – od 8. 6. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, na základě Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství bude od 8. června umožněn přístup do školy i žákům druhého stupně. Od pondělí 8. 6. 2020 je tedy možná osobní přítomnost žáků 6., 7., 8. ročníků. Docházet do školy mohou i nadále...