Ve středu 18. října se našich 12 nejlepších deváťáků zúčastnilo prestižní matematické soutěže Logik pořádané Podkrušnohorským gymnáziem v Mostě.
Tato tradiční soutěž měla pro žáky dvojí účinek. Řešili necelé dvě desítky úloh s časovou dotací 90 minut, kde byli nuceni dívat se na matematiku jinak než v hodinách a  současně vstoupili do světa SŠ, kde na ně čekalo nové prostředí, cizí lidé, stres a tím i dobrá zkušenost pro přípravu na přijímací řízení. 
Jsme pyšní na naši účast, na 3. místě se umístil náš nejlepší matematický borec I. Zejnič (9. C) a všichni zúčastnění získali pro školu pěkné 10. místo ze 17ti přítomných škol. 
 
Ing. I. Bílková