Na závěr školního roku si prvňáčci užili pohodové odpoledne společně se svými nejbližšími.

Rodičům, sourozencům i prarodičům děti zahrály pohádku Zvířátka a loupežníci. Po pohádce si všichni společně na školní zahradě opekli buřty a zasportovali na hřišti.

Děkuji všem rodičům za pomoc při přípravě táboráku, ale hlavně za spolupráci během celého školního roku.

Mgr. Gabriela Chmelíčková