Žáci 6.A,7.C a 8.ročníků vyrazili na školu v přírodě. Cílem byl rekreační areál Zvůle v jižních Čechách. Během pěti dnů zažili spoustu dobrodružství a zážitků, navázali nová přátelství a poznali také místní zajímavosti.

Už samotná cesta vlakem byla výzvou a následovaly další  – pravidelný ranní 2 km běh a otužování v rybníku Zvůle, výlet na kolech, místní dopravou do Telče, spojeného s adrenalinovým zdoláním vysokých lanových překážek, do podzemí ve Slavonicích, vojenského areálu v lesích, ale také koupání, sportovní turnaje a spoustu dalšího.

To vše v místě obklopeném lesy s výbornou kuchyní. Poděkování patří všem vyučujícím a paní asistence a pochvala všem žákům.

Za rok na stejném místě si to určitě zopakujeme.

Mgr. Jiří Ondráček