Pasování prvňáků na školáky

V listopadu byli naši nejmenší žáci pasováni na školáky. Na slavnostní odpoledne si všechny první třídy připravily hudebně – taneční program, který předvedly svým nejbližším. Odměnou jim byly dárky financované Spolkem rodičů školy. Poděkování patří nejenom žákům –...

Prezentace středních škol

Jako každý školní rok, tak i letos, se dne 10.11.2022 konala tradiční akce – Prezentace SŠ na naší škole. Na pozvání výchovné poradkyně přišli zástupci SŠ a rodiče s dětmi. V příjemné atmosféře zaplněné školní jídelny, se rodiče i děti dotazovali konkrétně na to, co...