Dne 2.11.2022 navštívili žáci 9.ročníků SŠ Educhem na Meziboří, a to v rámci Dne otevřených dveří.

Měli možnost si zde prohlédnout školu včetně jednotlivých učeben, seznámit se s náplní 3x maturitních oborů Aplikovaná chemie, Mechanik elektrotechnik a Informační technologie (Most) a 2x oborů s výučním listem – Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Ošetřovatelka. Mohli si vyzkoušet několik chemických pokusů, stejně tak i výuku pomocí sluchátek.

Akce to byla vydařená a mnoho žáků nadchla pro studiu na této škole.  

Mgr. A. Bohatová