Již druhým rokem prvních čtrnáct dní o prázdninách pořádá naše škola Letní školičku, která je určena dětem prvního stupně.

Letní školička byla plná zajímavých exkurzí, sportovních aktivit a nových zážitků. Žádné nudné léto! Alespoň ve zkratce se s vámi podělíme o naše zážitky.

První den jsme se věnovali vzájemnému poznávání a vytváření pravidel, kterými jsme se společně s dětmi řídili. Zvolili jsme klidnější aktivity, během kterých jsme se mezi sebou mohli lépe poznat, zjistit, kdo má, co rád, na co se nejvíce těší, ale také na co si dát pozor a čeho se vyvarovat. Mezi vybranými aktivitami byly například hry: Vyvolávaná, Honzo vstávej, Předávaná, Na sochy.

A protože je léto, bylo také kromě učení, důležité trávit čas v přírodě, první den jsme tak jako ostatní dny – pokud nám přálo počasí, završili venku na čerstvém vzduchu, kde se děti ještě pořádně vyřádily a zahrály si nejednu oblíbenou hru.

A co jsme se učili? Pracovali jsme s tablety- např. jsme procvičovali matematiku, násobilku, sčítání a odčítání, četli jsme nahlas i potichu, povídali si o přečteném textu – čtení s porozuměním, procvičovali pravopis, abecedu, vyjmenována slova, také došlo na angličtinu, kvízy a otázky ze světa zvířat a všeobecné znalosti a také hudební i pohybové aktivity. Učili jsme se také spolupracovat ve skupině, vzájemně si poradit, a naopak zase umět pracovat i sám za sebe. Naučili jsme se také některé nové seznamovací a společenské hry.  

Celou školičkou nás provázelo i čtení pohádek, které jsme si spolu s dětmi četli. Cílem bylo vytvářet a rozvíjet kladný vztah ke knize. Děti měly možnost společně sdílet své zážitky a zkušenosti z četby, rozvíjet své komunikační dovednosti, spolupracovat, naslouchat, zlepšit si svou slovní zásobu a prezentovat se před ostatními. Jako podpora této aktivity proběhla návštěva místní knihovny. Paní knihovnice seznámila děti s dětskými knihami, vysvětlila dětem, jak se s knihou zachází, jak se v knihovně knihy řadí, jaký je rozdíl mezi knihovnou a prodejnou knih, provedla nás všemi odděleními a své povídání doplňovala vtipnými hádankami a zajímavými kvízy. V dětském oddělení si pak děti prohlédly knížky podle svého zájmu a některé se pustily do čtení. V závěru návštěvy na děti čekaly deskové hry, malování obrázků a stolní fotbálek. Děti se také dozvěděly, jaké akce a služby knihovna nabízí – jak se jednoduše mohou stát pravidelnými čtenáři a účastníky různorodých akcí.

Na Valdštejnském zámku probíhala interaktivní výstava hraček bratří Formanů, a proto jsme se rozhodly pro návštěvu. Součástí expozice byly různé hravé aktivity. Děti měly možnost si zahrát maňáskové divadlo, postavit z kostek věž, zahrát si dámu, nebo pomocí prutů z rybníku lovit ryby. Navštívili jsme i nedalekou dílničku, kde děti mohly ukázat své manuální dovednosti. Každý měl k dispozici nářadí a potřebný materiál a měl za úkol vyrobit zvířátko nebo robota ze dřeva. Další aktivitou pro děti byly rébusy a hlavolamy. Tyto aktivity měly tak velký úspěch, že bylo velkým problémem děti odtud dostat ven.

V dalších dnech jsme si naplánovali sportovní aktivity. Bowling asi zná každý, často je považován jen za zábavu, ale je to zcela regulérní sport. Děti se moc těšily, měly k dispozici dvě dráhy. Do hry se pustily s vervou a nadšením, moc si ji užily.

Poslední společný den na děti čekalo hledání pokladu. Pro splnění úkolů dostaly nápovědu, kde poklad hledat. Všechny děti si nakonec našly vlastní balíček a společně se těšily z dobrot.

V Letní školičce se sešla úžasná skupina děti se zájmem a nadšením zkoušet nové věci.

Díky tomu jsme mohli realizovat spousty aktivit a hravý týden si společně užít.🙂

Bc. Michaela Boušová, sociální pedagog

Jana Novotná, školní asistentka