I o hlavních prázdninách se ve škole dějí věci!

Opravujeme, modernizujeme, pořizujeme nové věci.

Ale hlavně se na vás všechny těšíme!