Během prvouky jsme se učili o přírodě a její ochraně. Nejvíce nás bavilo povídání o zvířatech.

Už víme, kteří živočichové žijí na statku, ve volné přírodě nebo v zoo. Ve výtvarné výchově jsme vytvořili plakáty na téma společenství rybníka, lesa, statku a zoo. Nejméně známý byl pro nás život v moři. Proto jsme si z krabic vyrobili mořská akvária.

Jak se nám práce povedla můžete vidět ve fotogalerii.

Děti ze 3.A