Návštěva Technického klubu

Žáci III. B navštívili ve dnech 25.4. a 2.5. Technický klub v Centru bakalářských studií v Litvínově. S panem učitelem Pavlem Kopeckým si zahráli hry na podporu logického myšlení a hravou formou objevovali digitální svět. Vyzkoušeli si základy programování, viděli...

Třeťáci čtou třeťákům

Děti ze třetích ročníků si navzájem představily knihy z naší školní knihovny, které společně čtou ve třídě. Třída 3.A nás seznámila s knihou Cyril a Teniska, 3. B četla Z deníku kocoura Modroočka a 3. C představila  Rošťáka Olivera. Čtení úryvků bylo doplněno řešením...