Krajská hygienická stanice nařídila v době ode dne 21. 12. 2021 do dne 27. 12. 2021 (včetně) uzavření části školy – konkrétně tříd 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.B, 6.A, 7.A, 7.D, 8.C, 9.B.

Dne 22. 12. 2021 KHS nařídila školu zcela uzavřít.

Všechny doplňující informace obdrží žáci a rodiče od svých třídních učitelů a učitelek.

Rozhodnutí KHS.