Setkání výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků

Dne 21.10. v 17.00 se na naší škole uskutečnila schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků na téma přijímací řízení na SŠ. Rodiče byli informováni o průběhu tohoto období a o všech akcích, které jejich děti čekají. Účast rodičů na schůzce byla vysoká. Ing....

Podzim v přípravné třídě

V září začal nový školní rok a do přípravné třídy nastoupili noví žáci, aby se připravili na chvíli, kdy půjdou do první třídy. Rozkoukali se velmi rychle. Začali jsme poznáváním školy, třídy a hlavně nových kamarádů. Ve třídě nám pomáhají společná pravidla a děti se...