Přihlášky do školní družiny pro přípravné třídy a pro 1. třídy rozdají paní vychovatelky 1. září.

Přihlášky pro ostatní děti (2.- 5.třída) rozdá p. vychovatelka 2. září v 8. hodin ve třídách.

Úplata za ŠD, kterou vybírá p. vychovatelka v hotovosti 1. 9. – 24. 9. 2021, činí  500,-Kč za I. pololetí

První dny mohou děti do ŠD přijít bez přihlášky.

 

Začínáme 1. 9. 2021 v 6.00 hodin. Těšíme se na vás!