Čarodějnické klobouky, hůlky a hábity, ale i další strašidelné masky. Tak vypadaly „čarodějnice“ v přípravné třídě.

Děti se poslední dubnový den sešly ve třídě v netradičním oblečení, aby tak zakončily celý speciální týden věnovaný zvyku pálení čarodějnic.

Budoucí prvňáčci si povídali o lidové tradici, vyplňovali pracovní listy a naučili se i básničku k danému tématu „Ježibabí“. Jejich výtvory, jak jinak než čarodějnické, si můžete prohlédnout na školní chodbě u schodiště.

V. Hájková, třídní učitelka