Informace pro veřejnost

Volný vstup na školní hřiště bude možný v době hlavních prázdnin, tedy od  1. července 2021 do 31. srpna 2021 v čase od 9:00 do 20:00.

Samozřejmostí je dodržování provozního řádu hřiště.

DALŠÍ INFORMACE

V PONDĚLÍ JE HŘIŠTĚ ZAVŘENÉ

V období od 15. května do 30. června 2021 a od 1. do 5. září 2021 platí pro vstup na hřiště následující:

Úterý – pátek: 17:00 – 20:00 je možný komerční nájem na základě Smlouvy o pronájmu

Sobota – neděle: 09:00 – 20:00 je možný komerční nájem na základě Smlouvy o pronájmu.

V ostatní dny a časy je hřiště výhradně určeno pro žáky a děti školy. Děkujeme, že toto nařízení respektujete.

 

Pronájem

Pronájem hřiště včetně zázemí v budově školy:                    360,- Kč/hodina.

V případě zájmu kontaktujte účetní p. A. Votočkovou:

votockova@zsruska.cz

733 643 239

Kontakty

Základní škola Ruská – sekretariát 476 111 170; 731 151 660

Správce hřiště – 778 888 601

Školník – 775 881 898

A. Votočková – účetní (smlouva o pronájmu) –            733 643 239

Pokyny pro uživatele

  1. Hřiště lze využívat individuálně nebo kolektivně, pro výše uvedené sportovní aktivity.
  2. Sportovní potřeby a náčiní si musí každý uživatel přinést vlastní.
  3. Hodinový pronájem zahrnuje vlastní sportování, přípravu a úklid nářadí.
  4. Klíče od šatny, sprch a WV půjčuje správce hřiště, příp. ekonomka školy.
  5. Lékárnička je pro případ drobného zranění k dispozici u správce.
  6. Je nutné dodržovat veškeré body provozního řádu.