Oznámení o konání voleb do školské rady

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 167, odst. (2) a (4) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Ústeckým krajem vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Litvínov, Ruská 2059, okres...

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 36, § 165 odst. 2 písm.e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,...