Čarodějnický rej v přípravné třídě

Čarodějnické klobouky, hůlky a hábity, ale i další strašidelné masky. Tak vypadaly „čarodějnice“ v přípravné třídě. Děti se poslední dubnový den sešly ve třídě v netradičním oblečení, aby tak zakončily celý speciální týden věnovaný zvyku pálení čarodějnic. Budoucí...

PROVOZ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Informace pro veřejnost Volný vstup na školní hřiště bude možný v době hlavních prázdnin, tedy od  1. července 2021 do 31. srpna 2021 v čase od 9:00 do 20:00. Samozřejmostí je dodržování provozního řádu hřiště. Provozní řád hřiště DALŠÍ INFORMACE V PONDĚLÍ JE HŘIŠTĚ...

Testování od 10. 5. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,ve snaze zjednodušit a zkvalitnit testování Vašich dětí na přítomnost viru SARS – CoV- 2 od pondělí 10. 5. 2021 využijeme k testování neinvazivních testů poskytovatele zdravotních služeb Podkrušnohorská Medicín Litvínov, s.r.o. (dále...

Reportéři v Klubíku

28. dubna 2021 nás v Klubíku navštívily reportérky ze společnosti EDUin. Zajímali se o práci s dětmi ve školním Klubíku, o jejich zapojení se do plnění domácích úkolů, her, samostatných činností a sportovních aktivit. Vyprávěli jsme si také o celoročním fungování...