V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Litvínov se jeho účastnící zabývali také otázkou, jaké dopady budou mít na Litvínovsku dlouhodobě zavřené školy a volnočasové aktivity na chuť dětí vrátit se zpět do sportovních oddílů a kroužků, ve kterých z dětského pohledu kdysi dávno trávily několik odpolední v týdnu.

V době zákazu podobných aktivit na jaře 2020 museli vedoucí a trenéři improvizovat a hledat cesty, jak své svěřence u pohybu udržet. Začali využívat nejrůznějších sociálních sítí typu facebook či youtube a dalších aplikací k organizaci on-line tréninků a tzv. „výzev“, kdy děti na dálku soutěžily v dovednostech, které souvisely s jejich sportem či kroužkem a které zároveň bylo možno provádět individuálně, přitom se natočit na video a pochlubit se vlastním výkonem na síti. Pro děti to bylo nové a rády se do podobných soutěží zapojily. Nicméně už v létě se ukázalo, že pro část z nich je obtížné i po téměř dvouměsíční pauze vrátit se k pravidelnému sportování.

Tento trend jednoznačně zesílil po uzavření sportovišť na podzim 2020. Pozastavení rozjetých soutěží a omezení setkávání dětí na trénincích a závodech vrátilo situaci o půl roku zpět k on-line aktivitám. Trenéři i děti v tomto období velmi pokročili ve využívání distančních nástrojů včetně nových prostředků jako videa tréninků nastavených na podmínky lockdownu, jejichž rejstřík se výrazně rozšířil. U většiny sportů se ale jednalo zejména o udržování fyzické kondice dětí, pouze ve výjimečných případech bylo možno podobných způsobem vylepšovat technické dovednosti. To je ale u řady sportů zásadní, sportovní gymnastika nebo plavání jsou na tréninku na nářadí či v bazénu přímo závislé.

Pokračování textu ZDE.