Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 nastupují děti z přípravné třídy k prezenční výuce, žáci 1. stupně k prezenční výuce ve škole rotačním způsobem (= týden ve škole, týden doma na distanční výuce) následovně:

V týdnu od 12. 4. 2021

PT

příchod v 7.40 h

1.A, B, C

příchod v 7.40 h

3. B, C

příchod v 7.50 h

5. A, C

příchod v 7.50 h

 

 V týdnu od 19. 4. 2021

PT

příchod v 7.40 h

2. A, B, C

 příchod v 7.40 h

3.A

příchod v 7.50 h

4. A, B, C; 5. B příchod v 7.50 h

Příchod do školy je spodním bílým vchodem z Ruské ulice.

Pokud chce být zákonný zástupce přítomen u samotestování svého dítěte, může tak učinit u horního bílého vchodu, kde bude od 7.40h testování za dodržení hygienických pravidel a rozestupů probíhat.

Je potřeba, aby rodiče přihlásili na dané týdny v měsíci dětem obědy. Telefonicky na čísle 733 642 153 nebo prostřednictvím internetu www.strava.cz., e- mailem: jidelna@zsruska.cz. Veškeré změny, přihlášky/odhlášky na následující den, se musí z provozních důvodů (objednání surovin) provést do 12:00 hodin.

Školní družina bude zatím v provozu v budově ZŠ Ruská (= odpolední vyzvedávání dětí u vchodu, kudy budou ráno přicházet)

V budově školy i nadále platí přísná hygienická pravidla a povinnost nošení chirurgických roušek nebo respirátorů FFP2.

Podrobnější informace k návratu dětí do škol předají rodičům třídní učitelky.

Pro žáky 6. – 9. ročníků platí i nadále distanční vzdělávání, „covidový rozvrh„.

Velmi vám děkujeme za respekt a spolupráci

P. Tomášová, ředitelka školy

G. Komůrková, zástupkyně pro 1. stupeň

J. Ondráček, zástupce pro 2. stupeň

V. Rybková, vedoucí školní družiny

M. Vokurková, vedoucí školní jídelny