Přinášíme vám video s informacemi vhodnými nejen k zápisu do 1. tříd: