Během doby, kdy vládní nařízení uzavřela školy, se naše škola stará o děti, jejichž zákonní zástupci pracují v profesích důležitých pro zvládnutí aktuální situace v nouzovém stavu. Péči o ně zastávají paní vychovatelky ze školní družiny a na pomoc jim chodí v době výuky pomáhat paní asistentky pedagoga.

V brzkých ranních hodinách se děti scházejí v družině, kde si společně hrají. Po 8. hodině začíná teprve zábava – učení. Některé děti mají úkoly v sešitech, jiné na pracovních listech, učebnicích a někomu začíná online výuka, na kterou máme k dispozici školní notebooky. Chvíli nám trvalo, než jsme se s dětmi sehrály, jelikož každé dítě má jiný úkol a navštěvují různé ročníky (od přípravné třídy po čtvrtou třídu). Děkujeme paním asistentkám, které nám dopoledne chodí pomáhat a zvládat tuto dobu snadněji, věnují se dětem více individuálně.

Když jsou úkoly hotové, snažíme se dětem zajistit zábavný program. Chodí se na čerstvý vzduch do přírody – do lesa, ke koním, do parku. Společně vyrábíme z přírodnin sesbíraných venku, ale také z papíru, aj. Své výrobky si odnášejí domů, pro své nejbližší. Děti si dokonce mohou zahrát pohybové hry na XBOXU. Hrajeme s dětmi společenské hry, hry vzdělávací, aj.

Děti se také zúčastnily besed. Velice děkujeme Městské knihovně Litvínov, jejíž šikovné pracovnice přišly děti zabavit hned několikrát. Přinesly dětem zajímavé stolní hry, které děti neznaly. O podzimních prázdninách přišly znovu, tentokrát s tématem Halloween. S dětmi si vyrobily strašidelné netopýry, zahrály hry a rozdaly dětem dárečky. Také velice děkujeme paní Hejčové z Městské policie Litvínov, která dětem přišla udělat besedu o nebezpečných situacích, které je mohou potkat, zahrála si s nimi hry a také dětem rozdala dárečky. Byla to pro nás i pro děti příjemná změna.

I když tato doba není pro nikoho z nás snadná, celou situaci se snažíme zvládat na jedničku.

Postupně získáváme nové zkušenosti s netradiční situací a celkem se nám daří zajistit pro děti smysluplný den.

Vychovatelky ŠD