Vážení rodiče,

naše škola od 4. 1. 2021 vykonává  nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • zaměstnanci obecní policie,
  • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci zařazení kvýkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
  • příslušníky ozbrojených sil,
  • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
  • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
  • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
  • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
  • zaměstnanci zařízení školního stravování,
  • zaměstnanci České pošty,s.p.
  • zaměstnanci územních samosprávných celků podílejících se na výkonu správních činností, zařazeni do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Co je podstatné:

Škola bude každý den v provozu od 6.00 do 16.00. Školní jídelna bude vařit obědy.

Vstup do školy je spodním vchodem z Ruské ul. Zazvoňte, dítě si převezme p. vychovatelka, sepíše s vámi prvotní záznam (jméno, tel. kontakt, alergie,…..). Kvůli objednávkám surovin na obědy je nutné dítě přihlásit do 8.00 hod.

Pro předškolní děti bude k dispozici MŠ Parník. 

Ohledně umístění vašeho dítěte do MŠ se můžete domluvit se zástupkyní ředitelky p. Zázvorkovou na tel.č.: 476 752 861, 739 633 621.

ZDE jsou ke stažení informace a potřebné formuláře pro umístění dítěte do MŠ.

 

V případě potřeby volejte na sekretariát základní školy: 476 111 170; 731 151 660.

Děkujeme za spolupráci.