Kam po devítce?

Výchovná poradkyně doporučuje k prostudování NEWSLETTERY URČENÉ PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ. Odkaz...