V důsledku toho, že školní družina nemohla plnit závazek, který jí vůči účastníkům školní družiny vznikl, škola finančně narovnává závazek mezi školní družinou a účastníkem školní družiny.

Z výše uvedených důvodů na období od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020 a od 1. 11. 2020 do 18. 11. 2020, kdy školní družina neposkytovala v plném plnění zájmové vzdělávání, nově stanovuji úplatu ve výši 50% z původní částky, tj. 50,00 Kč.

Pro žáky 3. – 5. ročníků platí: V období od 1. 11. 2020 do 27. 11. 2020, kdy školní družina neposkytovala zájmové vzdělávání v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků ve školní družině, nově stanovuji úplatu ve výši 0,00 Kč.

Vrácení přeplatku proběhne na základě vyplněné a podepsané „Žádosti o vrácení úplaty“. Tu zákonný zástupce obdrží od p. vychovatelky a zpět škole doručí dálkovým způsobem (např. emailem), vhozením do schránky školy či osobním doručením na sekretariát školy.

Lhůta pro vyúčtování (vrácení přeplatku) je stanovena do 15. prosince 2020.

Vrácení přeplatku proběhne pouze bezhotovostně – převodem na účet.

Mgr. P. Tomášová, ředitelka školy

 

Celý text ZDE.