Vrácení úplaty za ŠD

V důsledku toho, že školní družina nemohla plnit závazek, který jí vůči účastníkům školní družiny vznikl, škola finančně narovnává závazek mezi školní družinou a účastníkem školní družiny. Z výše uvedených důvodů na období od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020 a od 1. 11....

Kniha příběhů z přípravné třídy

Během distanční výuky se děti z přípravné třídy opravdu nenudily. Pilně plnily zadané úkoly z různých oblastí výchovy – pravidelně vypracovávaly pracovní listy, vedli si společně s rodiči Čtenářské deníky, vyrobili si dráčka na špejli, kreslili Martina na bílém koni,...

Návrat žáků do školy – aktuální informace

Vážení rodiče, 30. 11. 2020 se vrací všichni žáci I. stupně ZŠ do školy. Končí tím distanční výuka prvního stupně a vracíme se k běžné povinné školní docházce, která bude probíhat dle stálého rozvrhu. S jistými organizačními změnami bude v provozu také školní družina...