Kniha příběhů z přípravné třídy

Během distanční výuky se děti z přípravné třídy opravdu nenudily. Pilně plnily zadané úkoly z různých oblastí výchovy – pravidelně vypracovávaly pracovní listy, vedli si společně s rodiči Čtenářské deníky, vyrobili si dráčka na špejli, kreslili Martina na bílém koni,...

Návrat žáků do školy – aktuální informace

Vážení rodiče, 30. 11. 2020 se vrací všichni žáci I. stupně ZŠ do školy. Končí tím distanční výuka prvního stupně a vracíme se k běžné povinné školní docházce, která bude probíhat dle stálého rozvrhu. S jistými organizačními změnami bude v provozu také školní družina...

Upravený režim školní jídelny

Vážení rodiče, od 18. 11. 2020 bude upravený režim pro žáky vzdělávající se distančně. Nově bude platit nařízení: Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat (= sedět v jídelně u stolu a obědvat) pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na...

Návrat prvňáků, druháků a dětí z PT do školy

Vážení rodiče, od středy 18. 11. 2020 bude umožněna výuka ve škole dětem z přípravné třídy a žákům 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu, v běžném provozu bude také školní družina a školní jídelna. Veškeré dění ve škole se bude řídit doporučenými...