Všechny naše školky (Parník, Vláček, Pod lesem) fungují v běžném režimu.

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením plynoucím ze situace s pandemií Koronaviru, je nutné, aby rodiče dodržovali upravená pravidla provozu.

Do MŠ nesmí dítě s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

V hale a šatně bude umístěn desinfekční roztok, prosíme o jeho používání.

Každé dítě i zaměstnanec si po příchodu do MŠ důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Rodiče nesmí vstupovat do pobytových prostor MŠ mimo šatny.

Nutnost nošení roušek se bude řídit podle nařízení a doporučení OHS. Rodiče žádáme, aby dodržovali odstupy v šatnách a před areálem MŠ.

Vzhledem k dodržování bezpečnostních pravidel doporučujeme, aby si rodiče ponechali časovou rezervu na předání dítěte.

Děti nesmí do MŠ nosit vlastní hračky ani potraviny.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude okamžitě rodič informován, proto je důležité aktualizovat telefonní čísla a být dostupný.

Každé dítě bude mít v šatně na své značce 2 x zabalenou roušku nebo jinou ochranu úst a nosu pro případ výskytu infekčního onemocnění v MŠ (včetně sáčku na použitou roušku).

Další opatření budou vycházet z aktuální situace a nařízení příslušných orgánů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, Okresní hygienická stanice.

Děkujeme za spolupráci.