Klub ekologické výchovy propůjčuje naší škole na léta 2020-2022 titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. stupně.