V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna za zvýšených hygienických podmínek daných Vládou ČR / MŠMT a školou osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky ( matematika  a český jazyk ), cílem je příprava na přijímací zkoušku.

Výuka bude probíhat následovně :

Úterý – 1.skupina  9.B  9.00 – 10.30 matematika, 10.40 – 11.25 český jazyk

2.skupina  9.A,C  9.45 – 10.30 český jazyk, 10.40 – 12.10 matematika

Středa – 1.skupina  9.B  9.00 – 10.30 matematika, 10.40 – 11.25 český jazyk

2.skupina  9.A,C  9.45 – 10.30 český jazyk, 10.40 – 12.10 matematika

Čtvrtek – 1.skupina  9.B  9.00 – 10.30 matematika, 10.40 – 11.25 český jazyk

2.skupina  9.A,C  9.45 – 10.30 český jazyk, 10.40 – 12.10 matematika

Veškeré důležité informace, včetně odkazu na metodiku MŠMT, předaly žákům 9.ročníků jejich třídní učitelky.

Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy