Návrat žáků 9. ročníků do školy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna za zvýšených hygienických podmínek daných Vládou ČR / MŠMT a školou osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.   Vzdělávací aktivity se realizují pro...