Od 12. dubna jsou MŠ otevřené v omezeném provozu

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády, budou od pondělí 12. 4. 2021 otevřené mateřské školy pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti vybraných profesí:

(zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu a v oborech vzdělávání Praktické školy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách, zaměstnanci Úřadu práce, zaměstnanci ČSSZ a zaměstnanci Finanční správy)

Pokud spadáte do některé z těchto profesí, je nutné doložit potvrzení od zaměstnavatele, kde musí být uvedena vaše profese.

Přítomnost dítěte v MŠ se umožní pouze tehdy pokud:

  • dítě nemá příznaky COVID19
  • podstoupí testování 2x týdně v areálu MŠ a to v pondělí a ve čtvrtek (nebo v jiný den nástupu)
  • nebo podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na jiném odběrovém místě, který prokáže písemným potvrzením, ne starším 48 hodin (ne SMS)
  • nebo pokud se prokáže potvrzením od lékaře o prodělaném onemocnění (od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní)

Testování bude probíhat:

Antigenním testem LEPU MEDICAL, který bude provádět zákonný zástupce nebo osoba, která dítě do MŠ přivedla, za přítomnosti pedagoga v testovací místnosti. Výsledek testu bude vyhodnocen za 15 minut, žádáme vás o příchod do MŠ s dostatečnou časovou rezervou (cca 20 minut). Do MŠ přijde dítě v ochranné roušce, rodič v respirátoru.

Pokud bude preventivní test pozitivní je postup následující – ZDE – liší se postup při pondělním a čtvrtečním testování!

Je potřeba, aby každé dítě mělo v MŠ jednu náhradní chirurgickou roušku v sáčku, kterou si ponechá v šatně pro případ zjištění pozitivní osoby v MŠ.